• 3D列印服務
  • COSPLAY 3D 建模
  • #maker+t=market
  • 1
  • 2
  • 3
零件模組   
  • 羅列之零件模組係我司採購或收集作為專案開發使用或與同好交流,介紹頁面中均有詳細說明和資料,歡迎參考。
  • 展示的目的在於貨暢其流、便於管理,讓這些零件能盡早發揮其功能。
  • 歡迎各界 maker 同好免費上架展示,詳情請來信聯繫 charlie@ics.com.tw,我司保留是否接受之權利。
HSI 步進減速機 HSI 步進減速機   13 件 @500元
HUCO 萬向接頭 HUCO 萬向接頭   19 件 @800元
Faulhaber minimotor SA Faulhaber minimotor SA   18 件 @3,000元
maxon motor 403133 maxon motor 403133   1 件 @3,000元
INVENTOR創客基地