• #maker+t=market
  • COSPLAY 3D 建模
  • 3D列印服務
  • 1
  • 2
  • 3

CNC車銑加工技術交流社團 造訪社團 » 用戶發文

原文網址 Sinderal Chen
2015-10-23 18:35:39

受友人委託走心式車床二手機 中村留 SC -150 II type CNC lathe
目前機器在日本 2014/9

http://www.nakamura-tome.co.jp/products/…/turret/sc-150.html

Jiafeng Tseng
2015-10-23 18:47:10

Jiafeng Tseng
2015-10-23 18:47:11

喔 心動。可是可是 去年才抓了兩台 廠房也擺不下了

Wu Chen
2015-10-23 19:05:32

可以先擺我這邊.....後面很寬.....這機器擺個10台沒問題.....等豐哥喔

Jiafeng Tseng
2015-10-23 19:08:09

XD


 

討論主題

全不選 常用關鍵字